Miniony 2022 był pierwszym rokiem działalności Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Za nami 12 miesięcy. 400 wydarzeń, w których udział wzięło blisko 100 tysięcy osób. To liczby, za którymi kryją się ludzie, emocje, wzruszenie, radość, odkrycia i zaskoczenie oraz niezliczone okazje, by być blisko kultury i drugiego człowieka.

#BLISKO w minionym roku było słowem odmienianym przez wszystkie przypadki. Victoria jest bowiem blisko kultury, blisko drugiego człowieka. Bliskość rozumiemy jako przynależność, integrację i współdziałanie. To hasło zostaje z nami na kolejne miesiące. Jednak w 2023 roku nabiera nowego znaczenia. Wierzymy, że otwarcie w Gliwicach Centrum Przesiadkowego i łatwość komunikacyjna sprawią, że oferta kulturalna Gliwic będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców regionu. Jesteśmy #BLISKO Zabrza, Katowic, Rybnika, Tarnowskich Gór…

Centrum Kultury Victoria to instytucja, która nie ogranicza się do jednego miejsca i gotowego scenariusza. Głównym zadaniem Victorii jest nie tylko nadawanie nowej jakości dotychczas podejmowanym przedsięwzięciom, ale także tworzenie i wdrażanie w życie autorskich pomysłów, jak na przykład True Tone Festival, Show Off, Rynek Kultury.

Victoria wypełnia miejską przestrzeń wieloma inicjatywami. Naszym celem jest tworzenie bogatego i różnorodnego kalendarza wydarzeń, w którym każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Zadaniem centrum kultury jest także inspirowanie i kreowanie kolejnych możliwości: do spotkań, współpracy różnych środowisk, edukacji oraz po prostu – odpoczynku i rozrywki. Służy temu m.in. Start-up kulturalny, program skierowany do organizacji, artystów, animatorów, organizatorów imprez, warsztatów itd.

CK Victoria. #BLISKO kultury.

Centrum Kultury Victoria to samorządowa instytucja kultury zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Miast Gliwice pod nr RIK VII/2021.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY (zgodnie ze Statutem instytucji):
Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej.
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej rozwijających zainteresowania i kompetencje do odbioru kultury, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,
2) przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów,
3) realizację i prezentację projektów artystycznych,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej,
5) współpracę z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
6) prowadzenie działalności impresaryjnej,
7) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz debiutantów,
8) prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,
10) współdziałanie na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,
11) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz na temat kultury