Wielkie święto kultury, rozrywki i edukacji – taki będzie pierwszy rok działalności Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Chcemy być #BLISKO Was. Chcemy być dla Was – dostępni, kreatywni, zaangażowani.

Trudne doświadczenia ostatnich miesięcy sprawiły, że zatęskniliśmy za podstawowymi wartościami – za tym, by znów być #BLISKO. Bliskość
– rozumiana przez nas jako przynależność, integracja i współdziałanie – wpisze się
w myśl przewodnią naszej działalności.

Głównym celem Victorii będzie nie tylko nadawanie nowej jakości dotychczas podejmowanym przedsięwzięciom, ale także inspirowanie i kreowanie kolejnych możliwości: do spotkań, współpracy różnych środowisk, edukacji oraz po prostu – odpoczynku
i rozrywki.

W poszukiwaniu miejsc przyjaznych kulturze, CK Victoria nie ograniczy się do jednej sceny
i jednego scenariusza – chcemy wypełnić miejską przestrzeń wieloma inicjatywami. Chcemy stworzyć tak bogaty i różnorodny kalendarz wydarzeń, w którym każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie.

Wiele uwagi poświęcimy współpracy z mieszkańcami. Doceniamy Wasz talent
i kreatywność. Liczymy na wsparcie w dążeniu do wspólnego celu, jakim niewątpliwie będzie bogata i ciekawa oferta kulturalna, prezentująca lokalny koloryt. Zapraszamy do współudziału
w tworzeniu miejsca, w którym po prostu wszyscy poczujemy się dobrze.

Wierzymy, że ani Wam, ani nam – nie zabraknie odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka.

CK Victoria. #BLISKO kultury.

Centrum Kultury Victoria to samorządowa instytucja kultury zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Miast Gliwice pod nr RIK VII/2021.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY (zgodnie ze Statutem instytucji):
Centrum Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i wiedzy oraz edukacji kulturalnej.
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej rozwijających zainteresowania i kompetencje do odbioru kultury, umożliwiających rozwój intelektualny oraz kształtujących postawy obywatelskie, etyczne i patriotyczne,
2) przygotowywanie, organizowanie i współorganizowanie koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przeglądów, festiwali, kursów, konkursów, widowisk, sympozjów, konferencji, sesji i seminariów,
3) realizację i prezentację projektów artystycznych,
4) prowadzenie działalności wystawienniczej,
5) współpracę z twórcami, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, podmiotami działającymi w kulturze w Gliwicach oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
6) prowadzenie działalności impresaryjnej,
7) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz debiutantów,
8) prowadzenie punktu informacji turystycznej i kulturalnej,
10) współdziałanie na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury,
11) opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz na temat kultury