Aktualizacja! Nowy termin dostarczenia prac

Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konkursie wydłużamy termin, do którego można składać prace. Do 21 października czekamy na prace plastyczne inspirowane życiem Wincentego Styczyńskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników będzie – przez sztukę – ukazanie patriotyzmu, solidarności i niezłomności – nawet w sytuacjach zagrożenia życia, a także wydarzeń z lat 1917-1922 w Gliwicach i na Górnym Śląsku.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a w III Liceum Ogólnokształcącym zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa.

Do udziału w konkursie zaprasza Centrum Kultury Victoria oraz partnerzy: Muzeum w Gliwicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcącym nr 8 z III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Styczyńskiego.

Kwestie formalne

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

  • prace wykonywane dowolną tradycyjną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych)
  • prace wykonywane przy użyciu nowoczesnych środków wyrazu (dopuszczalne użycie programów komputerowych).

Prace należy składać do 21 października 2022:

  • osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (na portierni) w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
  • wysyłając na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Przez pryzmat Styczyńskiego”.

Konkurs zakończy się wystawą w III Liceum Ogólnokształcącym im. W. Styczyńskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegóły zainteresowani znajdą w regulaminie konkursu

Konkurs plastyczny jednym z elementów projektu „Śląska Droga do Niepodległości”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.

Szczegóły w Regulaminie

Data:
15 października | godz. 15:00
Miejsce wydarzenia
CK Victoria, ul. Barlickiego 3
Zajęcia bezpłatne
Kontakt:
Katarzyna Foit
E-mail: