Plastyka, teatr, fotografia, nauka gry na instrumentach – to przykładowe propozycje zajęć pozalekcyjnych, które w kolejnym roku szkolnym (2022/23) organizowane będą przez Młodzieżowy Dom Kultury. Uwaga, ruszył nabór na wolne miejsca.

Od 1 września 2022 zajęcia będą odbywać się w ramach działań edukacyjnych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, w którym MDK będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji: wypełnione wnioski o przyjęcie na wolne miejsca na zajęcia stałe prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach można składać od dnia 9 maja do 24 czerwca 2022.

Formularz wniosku do pobrania znajduje się tutaj.

Terminarz:

  • 11 lipca 2022 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  • 11-15 lipca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia na zajęcia.
  • 18 lipca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejsc na poszczególne zajęcia.
  • Nabór uzupełniający w przypadku wolnych miejsc od 18 lipca 2022 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt w godzinach urzędowania sekretariatu placówki MDK w Gliwicach: telefonicznie: (32) 232-69-54, mailowo: rekrutacja@mdk.gliwice.pl lub osobiście: pok. 46, Barlickiego 3.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE MDK

Data:
9 majaa - 1 września | godz. 12:00
Miejsce wydarzenia
Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia bezpłatne
Kontakt:
Sekretariat MDK
Telefon:
E-mail: