Centrum Kultury Victoria poleca:

„Spotkania z kulturą ludową” organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych

Spotkania są wspaniałą okazją do poznania życia naszych przodków, dawnych legend, zwyczajów, polskich pieśni z różnych regionów Polski oraz instrumentów ludowych.

Zajęcia prowadzą:
Danuta Ejmocka –nauczyciel języka polskiego, absolwentka Studium Wiedzy o Regionie;
Tadeusz Strassberger –nauczyciel muzyki, muzyk, kolekcjoner ludowych instrumentów muzycznych.

Szczególnie polecane dla klas I – III
1. Śląsk czarny i zielony – o różnorodności naszego regionu
(pieśni Zachodzi słoneczko, A ni ta ptaszyna, U kowala).
2.Redyk – o życiu pasterzy (pieśni Zagrejcie gajdziczki, Hej bystra woda)
3.Codzienne życie – dawna izba, praca w domu i w polu w różnych porach roku i inne tematy.

Szczególnie polecane dla klas IV – VII
1.Polskie pieśni ludowe z różnych regionów – Oskar Kolberg , Juliusz Roger ( nauka wybranych utworów ).

„Spotkania z kulturą ludową” zostały wpisane w listopadzie 2014 r. do Karty dobrych Praktyk Śląskiego Kuratorium Oświaty, a ich tematyka zgodna jest z podstawą programową szkoły podstawowej.

Miejsce prowadzenia zajęć:
Śląska Izba Regionalna MDK, sala 54 III piętro
dni i godziny: środa, czwartek, od godz.8.15 – 09.45 lub 8.30-10:00.

Spotkania z kulturą ludową są całkowicie bezpłatne dla uczniów gliwickich szkół. Opiekunowie grup przekazują tylko listę dzieci uczestniczących w zajęciach (grupy do 30 osób).

Serdecznie zapraszamy!

Data:
24 czerwca | godz. 12:00
Miejsce wydarzenia
Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia bezpłatne
Dodatkowe informacje:
Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godz. od 9.00 - 15.00
Kontakt:
Sekretariat MDK
Telefon: