cechownia1

Ponad 200 sprzedanych biletów na koncerty i liczne datki do puszek wolontariuszy Stowarzyszenia Cała Naprzód, co dokładnie dało 14457,26 złotych zebranych na pomoc Ukrainie. Niedzielne spotkanie w Cechowni „Gliwice dla Ukrainy” przyciągnęło wiele osób z otwartymi sercami i… portfelami.

– Pieniądze zebrane w ramach zbiórki celowej prowadzonej przez Całą Naprzód to najważniejszy i wymierny efekt naszego spotkania charytatywnego „Gliwice dla Ukrainy” w Cechowni. Ale jest jeszcze inny, którego nie da się policzyć – ogromny przepływ wiedzy, wymiana doświadczeń, poczucie solidarności i wspólnego celumówi Paweł Ciepliński, Dyrektor Centrum Kultury Victoria.

fot. Cechownia

Miniona niedziela obfitowała w ciekawe panele dyskusyjne i prelekcje. Wzięli w nich udział m.in. historyk Bogusław Tracz i Zbigniew Rokita, reporter i laureat Nagrody Literackiej Nike. Była okazja, żeby dowiedzieć się, jak w rodzinie rozmawiać o trwającym konflikcie. Wraz z licznymi partnerami wydarzenia usystematyzowaliśmy wiedzę, jak mądrze pomagać. Dzień zakończyła muzyczna uczta dla ducha – koncerty zespołów Kroke, Vellow, Jakuba Skorupy i Michała Matuszewskiego.

fot. CK Victoria

W wydarzeniu w Cechowni wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann, który zaapelował o udostępnienie miejsc noclegowych obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym do naszego miasta. Szacuje się, że w skali kraju może być to ok. 4 milionów osób!

Osoby, które chcą pomagać ofiarom wojny, odsyłamy na stronę internetową Miasta Gliwice. Tam znajdują się wszystkie aktualne informacje o potrzebach w naszym mieście.

fot. CK Victoria

Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, natomiast należy podkreślić nieoceniony wkład Cechowni oraz Stowarzyszenia Cała Naprzód!