zdjęcie prezentujące stronę www dedykowaną osobom niepełnosprawnym

Miasto Gliwice uruchomiło portal dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i rodzin. Pod adresem niepelnosprawni.gliwice.eu można znaleźć m.in. informacje o przydatnych kontaktach, różnych formach wsparcia oraz wydarzeniach i przedsięwzięciach dedykowanych osobom niepełnosprawnym. 

Portal wystartował 3 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który jest okazją, aby przybliżać problemy osób z niepełnosprawnościami, pomóc im we włączaniu się w pełne życie społeczne i wskazywać możliwości integrowania w różnych aspektach życia (społecznego, gospodarczego, kulturalnego).

– Osoby niepełnosprawne są coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, coraz aktywniej uczestniczą w życiu miasta w różnych dziedzinach. To często osoby z ogromnym potencjałem i talentami, które mają sporo do zaoferowania – podkreśla Klaudia Bera, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, który odpowiada za redakcję strony.

Pod adresem niepelnosprawni.gliwice.eu od 2 grudnia zamieszczane są aktualności z życia miasta dotyczące osób z niepełnosprawnościami oraz informacje przydatne rodzinom i opiekunom osób potrzebujących stałej opieki, m.in. dane jednostek miejskich działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami i opis ich działań, informacje o formach pomocy, m.in. pracy socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego, pomocy asystenta, opiece wytchnieniowej, środkach PFRON, specjalistycznych usługach opiekuńczych czy świadczeniach pielęgnacyjnych.

– Nowy portal to odpowiedź na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Powstał w konsultacji z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych, m.in. Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest funkcjonalny, prosty w obsłudze, czytelny i intuicyjny w nawigacji. Został dostosowany do potrzeb słabowidzących. Utworzenie portalu zostało uwzględnione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice. Zapraszamy do współpracy i przekazywania przez wszystkie podmioty i NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami informacji do umieszczania na portalu – mówi Klaudia Bera.

Gliwice podejmują szereg działań, by osoby z różnymi ograniczeniami miały możliwość korzystania z miejskiej infrastruktury i bogatej oferty miasta, które zapewnia także zakrojoną na szeroką skalę pomoc.

źródło: UM Gliwice/ mf

W imieniu organizatorów zapraszamy na wydarzenie: „Niepełnosprawni. Pełnosprawni w zabawie”. To projekt, który uzyskał wsparcie w ramach programu „Start-up kulturalny”. Jego celem jest pomoc w integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie z resztą społeczeństwa. 9 grudnia w Centrum Kultury Victoria – Scena Bojków odbędą się warsztaty dedykowane osobom z niepełnosprawnością oraz koncert dla wszystkich! To już 9 grudnia w Scenie Bojków. Początek warsztatów o godzinie 12:00. Część koncertowa rozpocznie się o godzinie 16:00.