Grafika z informacją 40 Gliwickich Spotkań Chóralnych oraz czarno białymi ikonami chóru mężczyzn i kobiet stojących w rzędzie.

W dniach 22-23 kwietnia 2023 r odbędzie się już czterdziesta edycja Gliwickich Spotkań Chóralnych. To festiwal popularyzujący muzykę chóralną, którego celem jest prezentacja pełnego, bogatego spektrum form i rodzajów, jakie przynosi krajowa, czy zagraniczna chóralistyka. Program imprezy jest niezwykle ciekawy, a repertuar, który zaprezentują zaproszone chóry, pozwala bliżej przyjrzeć się muzyce sakralnej. Będzie wyjątkowo i różnorodnie.

Pomysłodawcą festiwalu „Gliwickie Spotkania Chóralne” jest Krzysztof Chlipalski – członek Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, wieloletni prezes i kierownik organizacyjny, obecnie prezes honorowy.

Gliwickie spotkania chóralne miały rozruszać środowiska chóralne i przyciągnąć fanów śpiewu chóralnego. Muzyka chóralna jest niełatwą formą zarówno dla słuchaczy jak i odtwórców, a dzięki GSCh udało się spopularyzować ją nieco – mówi Krzysztof Chlipalski.

W skali miasta festiwal postawił sobie za cel kształtowanie i rozwijanie zamiłowań artystycznych i wokalnych, głównie wśród studentów oraz popularyzację muzyki chóralnej, odwołując się do bogatych tradycji śpiewu na Śląsku.

40. Gliwickie Spotkania Chóralne będą się składać z dwóch koncertów.

Pierwszy z nich odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 19:00 w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Podczas niego wystąpi Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic oraz Akademicki Chór Politechniki Śląskiej z Gliwic. Chór z Katowic składa się ze studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób spoza Uczelni. Zespół brał udział w licznych konkursach i festiwalach chóralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, osiągając wiele sukcesów. Zespół poprowadzi Michał Brożek – dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki. Jest on absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pod jego kierownictwem zespół wykona utwory sakralne a capella. Drugim wykonawcą w tym dniu festiwalowym będzie Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. To chór pełen młodych wiekiem i duchem ludzi z głowami pełnymi pomysłów oraz zapału do działania, istniejący już od 78 lat. Na bogaty repertuar Chóru składają się zarówno utwory muzyki dawnej, jak i współczesnej, opracowania muzyki ludowej, a także wielkie dzieła na orkiestrę, solistów i chór. Chórem dyryguje Tomasz Giedwiłło – chórmistrz, pedagog, pianista, śpiewak, muzyk o szerokich zainteresowaniach stylistycznych. Chór z Gliwic zaprezentuje utwór „Stabat Mater” Josefa Gabriela Rheinbergera z towarzyszącą partią organów organów w wykonaniu Michała Botora oraz wybór kompozycji sakralnych na chór a capella, prezentowanych podczas konkursów, festiwali w kraju i za granicą.

Drugiego dnia festiwalu zaprezentuje się Zespół Wokalny “Luna Plena” z Zabrza oraz Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej.

Członkami „Luny Pleny” są absolwenci szkół muzycznych oraz chórzyści – amatorzy z wieloletnim doświadczeniem wokalnym. W zależności od projektu, zespół realizuje utwory chóralne różnych epok (w tym kompozycje XX i XXI wieku) oraz aranżacje muzyki rozrywkowej. Współzałożycielką, dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest dr Barbara Gajek-Kraska. Prowadzone przez nią chóry zdobyły wiele głównych nagród w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Podczas festiwalu chór ten wykona dawne i współczesne utwory sakralne a capella. Drugim chórem występującym w tym dniu będzie Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej. Istnieje on od 1970 r. i stanowi jedną z agend kultury tejże uczelni. Mimo różnych zainteresowań, wykształcenia i wieku, członkowie tego chóru stanowią grupę przyjaciół, których łączy wspólna pasja- śpiew. Chór wykonuje zarówno utwory a capella jak i wielkie dzieła wokalno-instrumentalne z udziałem orkiestr symfonicznych oraz solistów. Obecnym dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest dr Małgorzata Sapiecha-Muzioł, która jest absolwentką  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. dra hab. Marka Pijarowskiego oraz Wydziału Wychowania Muzycznego tej uczelni, który ukończyła z wyróżnieniem studiując dyrygenturę w klasie prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej. W roku 2019 uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie „dyrygentura”. Chór z Wrocławia wykona utwór Boba Chilcotta „A Little Jazz Mass”, czyli bardzo oryginalną i efektowną aranżację jazzową mszy łacińskiej, w opracowaniu na chór z akompaniamentem fortepianu, kontrabasu i perkusji.