POLITYKA PRYWATNOŚCI
– serwisy ckvitoria.pl oraz amok.gliwice.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych na stronach ckvictoria.pl oraz amok.gliwice.pl

Podstawą przetwarzania danych jest obowiązujące rozporządzenie RODO.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Centrum Kultury Victoria, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

– poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w celu zagwarantowania komfortowego korzystania z Serwisu.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ckvictoria.pl oraz amok.gliwice.pl .

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka prywatności
– System Biletowy
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w Systemie Biletowym Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. >>> POBIERZ PLIK Z DOKUMENTEM

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo w ramach korzystania z serwisu systemu biletowego www.ckvictoria.pl. Są to: imię i nazwisko, e-mail i/lub nr telefonu oraz w sytuacji żądania faktury dodatkowo adres zamieszkania.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest:

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, NIP: 631 270 12 30

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Centrum Kultury Victoria w Gliwicach –  iod@ckv.gliwice.pl

Zabezpieczenie danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą – zakup biletów na wydarzenia Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • archiwalnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

Odbiorcy, którym przekazywane będą dane

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom – wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa – podmioty publiczne.

Linki do innych witryn internetowych

System biletowy www.ckvictoria.pl zawiera linki do innych stron internetowych – serwis płatniczy: www.przelewy24.pl

Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies: 

Co to są cookies: cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

W Serwisie wykorzystano technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i mogły bez powtórnego wpisywania być wykorzystane przy następnych odwiedzinach na stronach będących własnością CK Victoria. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer, ale udostępni je jedynie w ramach danego Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Jeśli mają państwo problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzają się na personalizację serwisu proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w różnych przeglądarkach?

  • Mozilla Firefox – kliknij tutaj
  • Google Chrome – kliknij tutaj
  • Opera – kliknij tutaj
  • Apple Safari – kliknij tutaj
  • Microsoft Internet Explorer – kliknij tutaj
  • W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.