Rada Programowa Centrum Kultury Victoria została powołana przez Dyrektora Centrum zarządzeniem z dnia 1 lutego 2022 r. nr CKV/8/2022

Zgodnie ze Statutem Centrum Kultury Victoria:

§ 8. 1. W Centrum Kultury działa Rada Programowa jako organ doradczy w sprawach związanych z planami rozwoju i działalności Centrum Kultury.
2. Rada Programowa składa się z 5 członków.
3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Kultury spośród osób dysponujących wiedzą w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, w tym m.in.: jeden przedstawiciel organizatora, jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz jeden przedstawiciel instytucji artystycznej działającej na terenie miasta Gliwice.
4. Członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.
5. Kadencja Rady Programowej trwa 5 lat.
6. Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez dyrektora Centrum Kultury regulaminu.

Skład Rady Programowej Centrum Kultury Victoria 2022-2027

1. Stella Zaborowska-Nawrath – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Gliwicach
2. Grzegorz Krawczyk – Dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach
3. Agata Rakotny –  prezes Stowarzyszenia Nowa Cechownia w Gliwicach
4. Jakub Lubina – Prezes Towarzystwa Kulturalnego FUGA w Gliwicach
5. Tomasz Bielak – pracownik naukowy ATH Bielsko Biała (prof. ATH, dr hab.) oraz Uniwersytetu Śląskiego