Grafika prezentująca projekt przebudowy muzeum przy Radiostacji. przykładowa ekspozycja.

Dobiegają końca prace projektowe modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice. Inwestycja wzorcowo wpisuje się w program funduszy europejskich FENIKS przeznaczonych na finansowanie infrastruktury kultury i turystyki kulturowej. Nabór wniosków rozpocznie się już w maju tego roku.

Wzniesiona w latach 30. XX wieku drewniana wieża radiostacji wraz z przylegającym do niej budynkami i parkiem jest najważniejszym gliwickim zabytkiem, najbardziej rozpoznawanym w Polsce i poza jej granicami obiektem tutejszej architektury i sztuki inżynieryjnej. Jest wpisana  na krajową listę Pomników Historii, znajduje się na Europejskim Szlaku Techniki i Dziedzictwa Przemysłowego, a obecnie prowadzone są starania o umieszczenie jej na tzw. narodowej liście informacyjnej, co stanowi pierwszy krok do wpisania zabytku na światową listę UNESCO. Ta ważna dla Gliwic i regionu inwestycja rozpocznie się pod warunkiem uzyskania finansowego wsparcia ze środków europejskich, ministerialnych oraz budżetu Miasta Gliwice.

Wydarzenia, które rozegrały się 31 sierpnia 1939 roku w Radiostacji Gliwice, wówczas  Sender Gleiwitz – łącznie z kilkoma innymi tego rodzaju incydentami, które miały miejsce w przygranicznych obszarach Rzeczpospolitej Polskiej i III Rzeszy – posłużyły hitlerowskim Niemcom za pretekst do rozpętania II wojny światowej.  Zamordowany podczas Prowokacji Gliwickiej Franz Honiok: Ślązak, powstaniec śląski, katolik, działacz Związku Polaków w Niemczech, był pierwszą ofiarą tej katastrofy, symbolem milionów istnień ludzkich pochłoniętych przez wojenną hekatombę.

W tym wyjątkowym miejscu planujemy zorganizować jeden z ważniejszych w kraju ośrodków muzealno-edukacyjnych tematycznie związanych z II wojną światową. Zwrócimy szczególną uwagę na katastrofalne w skutkach decyzje natury politycznej, na instrumentalne  wykorzystywanie mediów do dezinformowania i manipulowania społeczeństwami, na kłamstwo historyczne, na odpowiedzialność za dokonywane przez każdego z nas wybory, na nieodwracalne skutki zacierania granicy między dobrem a złem. Chcemy także w inspirujący sposób opowiadać o dramatycznej historii mieszkańców Gliwic i regionu w XX wieku, zwłaszcza w nieszczęsnym okresie dwóch totalitaryzmów. Naszym  zamiarem jest  działanie w ścisłej współpracy z wiodącymi tego rodzaju instytucjami w Europie, pracującymi w formule otwartej, sprzyjającej żywej dyskusji o sprawach minionych, a ze względu na krwawą wojnę prowadzoną tuż za naszą wschodnią granicą, bardzo aktualnych. Wypełnimy program nowego muzeum wartościowymi przedsięwzięciami adresowanymi do tysięcy gości, którzy co roku przyjeżdżają tutaj, do miejsca-symbolu, często z odległych zakątków świata.  Przede wszystkim chcemy stworzyć nowe miejsce dla kultury na pożytek mieszkańców Gliwic i na chwałę naszego miasta gdyż nasze przedsięwzięcie będzie największą, podjętą od wielu lat inwestycją w obszarze gliwickiej infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym. Modernizacja kompleksu radiostacji pozwoli poza wszystkim stworzyć atrakcyjny „produkt turystyczny”, powiązany z niedawno przez nas utworzonym Domem Pamięci Żydów Górnośląskich położonym w niewielkiej odległości od Radiostacji Gliwice. – mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

źródło: Muzeum w Gliwicach