Grafika z napisem "Zmieniamy dzielnice, raport z diagnozy".

Przez ostatnie tygodnie spotykaliśmy się z mieszkańcami Gliwic w Zatorzu, Sośnicy i Łabędach w ramach projektu „Zmieniamy dzielnice” realizowanego w ramach programu Dom Kultury + Narodowego Centrum Kultury. Celem spotkań było zbadanie potencjału kulturotwórczego drzemiącego w dzielnicach Gliwic.

Badaczki rozmawiały z uczniami szkół podstawowych w różnych częściach miasta, licealistami ze szkół średnich, mieszkańcami Gliwic w trakcie spotkań otwartych oraz z seniorami z Sośnicy i Łabęd. Zrealizowaliśmy spacery badawcze w Sośnicy i Zatorzu, w trakcie których wraz z uczestnikami wspominaliśmy o historii dzielnic, ale była to także szansa na rozmowy o życiu sąsiedzkim, potrzebach i brakach w różnych częściach Gliwic. Spotkania badawcze można podzielić na spotkania o charakterze lokalnym (odbyły się w trzech wspomnianych dzielnicach i dedykowane były głównie do mieszkańców tych dzielnic) oraz spotkania ogólnomiejskie, na które zapraszani byli mieszkańcy i mieszkanki całych Gliwic. Diagnoza była realizowana przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna.

Badania miały przede wszystkim charakter jakościowy, a ich celem była identyfikacja potencjałów występujących w dzielnicach wraz uchwycenie wielowymiarowości życia kulturowego w każdej z nich. W ramach badań przeprowadzone zostały warsztaty wydobywcze z wykorzystaniem metod aktywnych i angażujących uczestników (m.in. mapowanie, latające flipcharty, pytania na sznurku), wywiady grupowe, wywiady indywidualne, obserwacja uczestnicząca, spacery badawcze, dokumentacja fotograficzna, rozpytki oraz analiza danych zastanych. Wyniki z badań jakościowych zostały uzupełnione wynikami z badań ilościowych: wśród mieszkańców Gliwic została przeprowadzona ankieta internetowa, z zamkniętymi i otwartymi pytaniami. Grupami docelowymi, do których starałyśmy się dotrzeć w czasie badań byli dorośli mieszkańcy trzech wskazanych dzielnic oraz młodzież – uczniowie i uczennice starszych klas gliwickich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Pytaliśmy o ich doświadczenia i opinie dotyczące życia kulturalnego w Gliwicach i różnych jego częściach. Na podstawie naszych rozmów powstała diagnoza, którą możecie przeczytać poniżej.

Wyniki w tym raporcie przedstawiamy w podziale na wyniki badań ogólnomiejskich, skierowanych do wszystkich mieszkańców, wyniki badań wśród młodzieży oraz wyniki badań lokalnych, skoncentrowanych na mieszkańcach poszczególnych dzielnic.

RAPORT Z DIAGNOZY ZMIENIAMY DZIELNICE (link)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2024.