Jeżeli chcesz działać w sferze kultury, masz pomysł, ale potrzebujesz wsparcia przy jego realizacji – Start-up kulturalny jest dla Ciebie!

To konkurs organizowany przez Centrum Kultury Victoria, który ma stwarzać warunki rozwoju dla organizacji i osób działających w sferze kultury. W efekcie dzięki ciekawym wydarzeniom i inicjatywom zyskają wszyscy mieszkańcy Gliwic zainteresowani udziałem w kulturalnym życiu miasta!

Jesteśmy otwarcie na pomysły mieszkańców Gliwic, doceniamy ich kreatywność i twórczość. Mamy nadzieję, że konkurs będzie inspirować inicjatywy także w dzielnicach Gliwic. Zaproszenie do udziału w Start-upie Kulturalnym kierowanie jest nie tylko do profesjonalistów, ale również do ruchu amatorskiego. Wierzymy, że konkurs pozwoli rozwinąć skrzydła twórcom, którzy mają ciekawe pomysły, ale potrzebują wsparcia w ich realizacji. – o założeniach mówi Paweł Ciepliński, Dyrektor Centrum Kultury Victoria.

Nagrodami w Start-upie kulturalnym mogą być m.in. udostępnienie sali koncertowej, zapewnienie sprzętu (sceny, nagłośnienia), pokrycie kosztów promocji, wsparcie merytoryczne, środki finansowe, rezydencja artystyczna. Wartość nagrody dla jednego laureata nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych. Szczegółowe założenia dostępne są w Regulaminie.

W związku z tym, że to pierwsza edycja Start-up kulturalnego, zanim ogłosimy nabór wniosku, pytamy zainteresowanych o opinie i wątpliwości dotyczące zasad konkursu. Uwagi można przekazać nam przez stronę DecydujMY Razem! Konsultacje odbywają się przy współpracy i wsparciu merytorycznym Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

Po zakończonych konsultacjach, ogłosimy terminarz i oficjalnie – nabór wniosków!