grafika składająca się z kolażu prac plastycznych i logotypu konkursu. Jest też napis: W moim ciele zdrowy duch.

Do pierwszych dni czerwca oglądać można wystawę „W moim ciele zdrowy duch”. W Centrum Handlowym Forum prezentowanych jest 20 nagrodzonych prac, które wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia – w kontekście fizycznym, emocjonalnym i społecznym. Autorami zgłoszonych do niego prac były osoby z niepełnosprawnościami z warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, szkół specjalnych oraz stowarzyszeń zrzeszających twórców z niepełnosprawnościami z całego kraju.