Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

koncert z okazji 30. istnienia chóru Haimat

Chór Heimat powstał we wrześniu 1992 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego stowarzyszenia mniejszości niemieckiej – Jerzego Gillnera. Pierwotna nazwa zespołu brzmiała: Stroppendorfer Heimatchor. 26 grudnia 1992 r. odbył się pierwszy koncert kolęd, który dał początek nieprzerwanej od 30 lat tradycji organizowania bożonarodzeniowych występów.

W początkowej fazie działalności chór miał charakter czterogłosowy i był grupą mieszaną, która skupiała 72 osoby. Pierwszą dyrygentką zespołu została Regina Friedek – wówczas studentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2003 roku chórem kieruje Maria Gillner.

W swej 30-letniej historii zespół wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach chóralnych i na festiwalach chórów mniejszości niemieckiej. Koncertował w Polsce, Niemczech, Austrii i Czechach.

W repertuarze grupy znajdują się pieśni świeckie i religijne, autorstwa wielu kompozytorów światowego formatu – w języku polskim, niemieckim, angielskim, włoskim i łacińskim. Swoim śpiewem chór Heimat uświetnia liczne koncerty, festiwale, uroczystości religijne, okolicznościowe spotkania i festyny rodzinne.

Największą dumą chóru są jego tradycyjne stroje ludowe. Dzięki zaangażowaniu wielu członkiń zespołu, udało się zachować i ocalić od zapomnienia dawne ubiory, noszone przez kobiety z Ostropy. Tym sposobem chór Heimat przyczynił się nie tylko do pielęgnowania lokalnych tradycji śpiewaczych, ale także uratował ważne elementy gliwickiego dziedzictwa kulturowego.

Organizator: Chór Haimat

Partnerzy: Centrum Kultury Victoria w Gliwiach, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II

Data wydarzenia:
6 listopada | godz. 16:00
Miejsce wydarzenia
Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a
Wstęp bezpłatny