Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, organizowane przez Muzeum w Gliwicach

Jubileuszową edycję GDDK poświęcimy Ostropie – obecnie jednej z dzielnic Gliwic, która stanowi niewątpliwy fenomen. Dla niektórych twórców – jak laureat nagrody Nike, autor „Kajś”, Zbigniew Rokita – to metafizyczne centrum wszechświata. Obchody XX edycji GDDK, zatytułowanej „Ostropa. Od podmiejskiej wsi do dzielnicy Gliwic. Ciągłość tradycji” rozpoczynamy już w poniedziałek, 12 września, kiedy to na gliwickim rynku znajdzie się wystawa planszowa przybliżająca tą wyjątkową dzielnicę miasta. Główną część obchodów zainaugurujemy w piątek, 16 września, wykładem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego, który obejrzeć będzie można za pośrednictwem strony internetowej Muzeum w Gliwicach. A w sobotę i niedzielę – 17 i 18 września – zapraszamy na spacery po Ostropie, które przeplatane będą wykładami w kościołach pw. św. Jerzego i Ducha Świętego. Dla uczestników sobotnich spacerów dodatkowo przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę, czyli spotkanie ze Zbigniewem Rokitą, laureatem Nagrody Literackiej Nike otrzymanej za powieść pt. „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”, w której  szczególne miejsce zajmuje rodzinna dla autora Ostropa. Natomiast wszyscy, którzy wezmą udział w wędrówkach otrzymają zestawy kilkunastu folderów tematycznych związanych z kulturowym dziedzictwem Ostropy.

PROGRAM GLIWICKICH DNI DZIEDZICTWA KULTURALNEGO

12 września, Rynek – udostępnienie wystawy planszowej pt. Ostropa. Od podmiejskiej wsi do dzielnicy Gliwic. Ciągłość tradycji
16 września – „Ostropa na przestrzeni wieków” – wykład ks. prof. Piotra Góreckiego dostępny będzie na stronie internetowej Muzeum w Gliwicach i muzealnym kanale You Tube od godzin porannych
17 i 18 września 2022 r. –  spacery i wykłady w Gliwicach-Ostropie

Muzeum w Gliwicach rok rocznie, nieprzerwanie od 20. lat organizuje Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego, w trakcie których odsłaniamy kolejne karty z przebogatej księgi dziejów miasta i ziemi gliwickiej. Przez minione dwie dekady zachwycaliśmy się pięknem kościołów drewnianych, odwiedziliśmy pałace górnośląskich przemysłowców i nowożytne dwory na kopcach, odkryliśmy tajemnice miejskich rezydencji i kamienic, przemierzyliśmy szlak gliwickiego modernizmu, opowiadaliśmy o losach górnośląskich Żydów, wyprawiliśmy się do źródeł Kłodnicy… Jeszcze długo mógłbym wyliczać. Tegoroczne, jubileuszowe GDDK, to natomiast kolejna edycja, którą – po Łabędach i Szobiszowicach – poświęcamy najważniejszym dzielnicom naszego miasta. Prawie rok trwały badania i kwerendy archiwalne prowadzone na zlecenie Muzeum w Gliwicach przez różnych autorów. Dzięki nim zgromadziliśmy wielowymiarowy materiał dokumentujący dziedzictwo związane z istniejącą od średniowiecza, położoną na ważnym szlaku handlowym dawną podgliwicką wsią, której nazwę zapisywano pierwotnie jako: Ostroppa bądź: Stroppendorf, a która wraz z rozwojem przemysłu stawała się robotniczym osiedlem, a w końcu znalazła się w granicach miasta, jako jego dzielnica. Każdej edycji GDDK towarzyszą bogate – zarówno faktograficznie, jak i ilustracyjnie foldery. W tym roku – przygotowaliśmy ich aż szesnaście! Jednak foldery to druki ulotne, a aby zgromadzonej wiedzy nie utracić, ich treści – tak jak w przypadku wszystkich poprzednich GDDK – zamieszczone zostaną w kolejnym, VIII już tomie ulubionej nie tylko przez mieszkańców miasta i powiatu serii <Gliwice znane i nieznane>. W ramach tej serii dokumentujemy kolejne edycje Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które od 20 lat są naszym przewodnikiem pamięci i pomagają odkrywać piękno lokalnego świata” – mówi dyrektor Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

„Ostropa wyróżnia się na tle innych części Gliwic. Ta dzielnica ma obecnie najbardziej śląski charakter z nich wszystkich i jest swoistym pomostem łączącym teraźniejszość z przeszłością – tradycję czeską, polską, niemiecką i uniwersalną – chrześcijańską, które są komponentami szeroko pojętej kultury śląskiej. Mimo kilkakrotnych zmian przynależności państwowej, konfliktów zbrojnych, rewolucji przemysłowej, intensywnego osadnictwa, dobrowolnych i przymusowych migracji, nie doszło tu do zerwania. Kultywowane są tradycje sięgające średniowiecza, a mieszkańcy stanowią zwartą jeszcze, społeczność, identyfikującą się z małą ojczyzną, bez względu na to czy uważają się za Polaków, Niemców czy Górnoślązaków. Są połączeni tym dziedzictwem. Zachodzący pod koniec XX w. proces deindustrializacji i trwający obecnie gwałtowny proces dezagryzacji, wraz z postępująca równolegle intensywną ekspansją deweloperską, mogą przyczynić się do niekorzystnych przemian i atomizacji lokalnej społeczności. Dlatego też tegoroczne, jubileuszowe XX Gliwickie Dni Dziedzictwa kulturowego, poświęcone zostały właśnie Ostropie, aby uchwycić ten być może odchodzący świat, z nadzieją, że proces ten jednak nie nastąpi i ten Górny Śląsk w pigułce, jakim jest Ostropa, poprzez tą niezwykłą zdolność asymilacji, przetrwa” – mówi Zbigniew Gołasz, historyk Muzeum w Gliwicach, koordynator tegorocznej, XX edycji GDDK.

Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach XX GDDK jest bezpłatny, liczba miejsc w przypadku spacerów i wykładów 17 i 18 września w Ostropie – ograniczona. Zapisy na spacery i wykłady w Ostropie – od poniedziałku 12 września br. pod numerem telefonu 783 560 006. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4 miejsca. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczkach wyłącznie pod opieką dorosłych.

Patronat honorowy nad jubileuszową, XX edycją GDDK – Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann.

(materiały organizatora)

Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora.

 

 

Data wydarzenia:
17 września | godz. 10:00
Miejsce wydarzenia
Rynek, Ostropa
Wstęp bezpłatny