Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

wystawę REWITALIZACJA ALEI PRZYJAŹNI W GLIWICACH.

Już w najbliższą niedzielę przy Ruinach Teatru zaprezentowane zostaną projekty studenckie realizowane na wydziale architektury Politechniki Śląskiej realizowane na Wydziale Architektury w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej RAR-2 w roku akademickim 2021/2022. 

Projekty realizowane były na przedmiocie: DETAL ARCHITEKTONICZNY; prowadzący DR HAB. INŻ. ARCH. TOMASZ WAGNER, PROF. PŚ

Kierownik katedry: dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, prof. PŚ)

Prezentowane projekty przedstawiają koncepcje ożywienia tej części miasta — Aleję Przyjaźni widzianą oczami studentów Wydziału Architektury.

Wystawa będzie wydarzeniem towarzyszącym kolejnemu Rynkowi Kultury.

Prace zostaną zaprezentowane w ramach współpracy pomiędzy Centrum Kultury Victoria a Politechniką Śląską w Gliwicach. Nauka też może być #BLISKO kultury!

Data wydarzenia:
14 sierpnia | godz. 16:00
Miejsce wydarzenia
Aleja Przyjaźni, Ruiny Teatru Victoria w Gliwicach
Wstęp bezpłatny