Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

wystawę „Rozmowa. Pary do pary.” w galerii ESTA.

Wystawa: 05.09 – 31.10.2022

Wernisaż: 02.09.2022 (piątek), godz. 18.00

Rozmowa. Pary do pary
Jolanta Studzińska

Wystawa prezentowana w gliwickiej galerii ESTA ukazuje prace czterech twórców, a zarazem dwóch artystycznych i partnerskich związków: Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza oraz Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka. Obydwie pary łączyła wieloletnia przyjaźń wsparta zbieżnością poglądów i głęboką fascynacją sztuką. Inspirujące rozmowy przeradzające się zazwyczaj w żywe dyskusje wokół jej istoty stworzyły podstawę dla wnikliwej refleksji przekazującej językiem sztuki autentyczne i fundamentalne wartości. Rozważania ujęte w ich twórczości cechuje odmienność spojrzenia i kształtowania wypowiedzi, ale równocześnie łączy pokrewność przekonań i podobna wrażliwość w odbiorze rzeczywistości.
Prezentowani artyści brali udział w wielu wspólnych wystawach w ciągu trzech dekad (lat 60., 70. i 80.) lecz zawsze w szerszym gronie twórców. „Rozmowa. Pary do pary” jest pierwszą wystawą dedykowaną im wyłącznie. Konfrontuje ich prace w jednej przestrzeni, ukazując różnice, podobieństwa i bliskości w specyficznym dialogu znaków, form, koncepcji i przemyśleń. Zwraca uwagę na wzajemny szacunek i współpracę na płaszczyźnie twórczości artystycznej, na partnerskie porozumienie i obustronne wsparcie w związkach przy zachowaniu indywidualności wypowiedzi i wyrazistości postaw. Podkreśla znaczenie rozmowy prowadzonej na polu sztuki w jej wielu odsłonach i wymiarach, zawsze przy zachowaniu wspomnianych wartości, szacunku dla odmienności i wymiany poglądów.

Rozmowa
Agnieszka Popiel

„Bo najważniejsza jest rozmowa”, mówił Jerzy Fedorowicz, jeszcze w 2018 roku. Dlaczego rozmowa? Rozmowa a polemika? Rozmowa jako wymiana treści? Rozmowa jako bycie razem? Rozmowa a poszukiwanie prawdy? Rozmowa jako proces? Rozmowa o sztuce? Sztuka jako rozmowa? Rozmowa jako proces sztuki? Rozmowa jako katalizator sztuki?
[…]
Nie przypadkiem ci właśnie artyści, prywatnie tworzący pary, zwracali uwagę na wartość rozmowy. Stała się zatem immanentną częścią działań artystycznych, z jej wnikliwym omówieniem zjawisk w sztuce i poza nią, w atmosferze bycia razem i otwartości na usłyszenie, obejmowała przeanalizowanie i ustosunkowanie się do postaw innych osób.
[…]
25 lat rozmów czworga artystów – to także czas wielkich przemian samej sztuki. W tym kontekście zmieniała się też funkcja rozmowy: od towarzyszących, komentujących dzieła plastyczne do tych oddających istotę twórczości i sztuki badającej samą siebie po sztukę pojęciową, której wybitnymi przedstawicielami były obie pary artystów. Niektóre rozmowy były zapewne katalizatorami procesów twórczych, których przejawem materialnym stały się prace i akcje. W 1984 roku we wspólnym tekście do katalogu wystawy „Język Geometrii” w Centralnym Biurze Wystawy Artystycznych „Zachęta” Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz pisali: Sztuka – to dla nas proces, pomost rozpięty na krótki moment pomiędzy zewnętrzną rzeczywistością a naszą kondycją intelektualną i psychiczną, między świadomością a refleksją. To moment szczególnego zagęszczenia świadomości, w którym wszystko staje się możliwe, w którym istnieje możliwość początku i końca wszystkiego.

ROZMOWA – SZTUKA
czyli myśl, która łączy
O pracach Jana Chwałczyka, Jerzego Fedorowicza, Wandy Gołkowskiej i Ludmiły Popiel
Paulina Olszewska

Znajomość między czwórką artystów budowała czworokąt zależności, w ramach którego dochodziło do wymiany myśli, przepływu informacji oraz wzajemnych inspiracji. Bez wątpienia musiało mieć to wpływ na indywidualną twórczość i postawę każdego z nich. Wszyscy czworo podzielali i praktykowali postulat, że sztuka powstaje w wyniku wymiany informacji i wzajemnej interakcji, uznając jednocześnie nadrzędność wspólnego tworzenia nad oryginalnością samego pomysłu i koncepcji indywidualnego autorstwa.
[…]
Analizując twórczość tych dwóch artystycznych par, dostrzec można kolejne etapy przecinania się albo zazębiania. Wynikało to zapewne z udziału we wspólnych wydarzeniach artystycznych, o których już wspomniałam, i ze znajomości z tymi samymi osobami z kręgu sztuki. W tym miejscu należy w pierwszej kolejności przywołać Jerzego Ludwińskiego, którego rozważania teoretyczne o sztuce miały bezpośredni wpływ na kształtowanie się twórczości całej czwórki. Znaczenie i kształt sztuki we współczesnym, technologicznym świecie, odejście od materialnych wytworów ku sztuce pojęciowej i konceptualnej oraz komunikacja jako narzędzie tworzenia sztuki – wszystkie te zagadnienia poruszane i tematyzowane przez Ludwińskiego użyte były w indywidualnej oraz wspólnej praktyce artystycznej czwórki artystów. Na końcu pozostaje bezpośredni kontakt, wymiana korespondencji i wspólne spotkania, z których wnioski przenoszone były na sztukę.

Autorki koncepcji: Jolanta Studzińska, Agnieszka Popiel, Paulina Olszewska

Współpraca: Fundacja „Osieki” im. Jerzego Fedorowicza i Ludmiły Popiel

 

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA została założona przez Tadeusza i Małgorzatę Stapowicz w 1998 roku. Obecnie Galerię prowadzą Tadeusz Stapowicz z synem Jackiem.

Pomimo upływu wielu lat Galeria pozostaje wierna swoim tradycjom kontynuując swoją bogatą historię. Naszym celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Nie ograniczamy się jednak do wystawiania, sprzedaży, czy udziału w targach. Od początku sztukę – artystę – traktujemy personalnie, gdyż jesteśmy świadomi, że za każdą pracą stoi osoba artysty – Jego talent, uczucia, przemyślenia. Z każdym z naszych artystów prowadzimy dialog, jesteśmy w ciągłym kontakcie, dbając o to, żeby prezentować na bieżąco aktualności z twórczego życia naszych artystów.

Warto wspomnieć o logotypie galerii, które pozostaje w niezmienionej formie od początku działania Galerii, którego autorem jest wybitny grafik, profesor Jacek Gaj. Naszą tradycją jest również wydawanie katalogów, każdemu artyście, przy okazji wystaw w naszej Galerii. Przywiązujemy ogromną uwagę do poznawania inspiracji artysty i próbujemy zaprezentować je, nie tylko podczas wystawy, czy w katalogach, ale także na naszej stronie internetowej.

Galeria Sztuki Współczesnej wciąż pozostaje prekursorem promowania artystów w Internecie. Jako pierwsi zaczęliśmy prowadzić skrupulatną i jak najpełniejszą dokumentację twórczości prezentowanych przez nas artystów. Obecnie poszerzamy nasze działania o nowe możliwości – multimedialne oraz społecznościowe, zwracając przy tym niebagatelną uwagę do jakości merytorycznej oraz wizualnej materiałów.

Bierzemy także aktywny udział w targach sztuki krajowych oraz zagranicznych. Współpracujemy z wieloma galeriami w Polsce, jesteśmy przy tym otwarci na współpracę z galeriami zagranicznymi.

Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora.

Data wydarzenia:
2 września | godz. 18:00
Miejsce wydarzenia
Galeria ESTA, Raciborska 8, Gliwice
Wstęp bezpłatny