grafika informująca o poszukiwaniu wystawców na jarmark bożonarodzeniowy

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, organizator gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2023.

Planowany termin trwania jarmarku: 2 grudnia do 22 grudnia bieżącego roku, pon – czw: 12.00-20.00, pt-sb: 12.00-22.00, nd: 12.00-20.00

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:

 • zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6m2)
  zaplecze sanitarne
  dekoracje świąteczne
  program artystyczny (w wybrane przez organizatora dni)

Zobowiązania po stronie handlowców:

 1. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępniania domku tylko w wybrane dni lub godziny),
 2. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku),
 3. koszty:
 • Uchwała nr XXXIX/808/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r.  w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (dodatkowa powierzchnia prezentacji towarów nie może przekraczać 0,5m od frontu domku oraz wymaga uiszczenia dodatkowej  opłaty zgodnej z cennikiem),
 • jednorazowa opłata za wynajem domków w wysokości 1300,00 zł brutto za  1 domek
 • opłata za energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym z domków handlowych – cena za sprzedaż i dystrybucję prądu zostanie podana w połowie października, po podpisaniu przez MZUK nowej umowy na dostawę energii
 • za dodatkowe opróżnianie pojemników na odpady (za domkami) przez Organizatora każdego dnia wieczorem, w przypadku pozostawienia pełnych pojemników, po zakończeniu godzin otwarcia jarmarku – 20,00 zł brutto za każdy opróżniony pojemnik (na zakończenie Jarmarku każdy wystawca osobno zostanie obciążony kosztami wynikłymi z ilości opróżnionych pojemników na jego stoisku).

Zasady naboru:

 1. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym.
 2. Preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas jarmarku: ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na Karcie zgłoszenia wystawcy (dostępnej do pobrania na www.ckvictoria.pl) do 15 października 2023 r., w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

 • pocztą na adres: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, Biuro Kultury, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice
 • osobiście w Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, aleja Przyjaźni 18 (sekretariat)
 • za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ckvictoria.pl

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY