Mijający 2023 rok obfitował w nagrody przyznane zarówno gliwiczanom, którzy przyczynili się do rozkwitu turystyki, jak i obiektom oraz miejscom turystycznym w naszym mieście. Anna Strzeszewska, Ewa Sternal i Krzysztof Ziaja od wielu lat działają na rzecz turystyki w Gliwicach i województwie śląskim. Ich zaangażowanie zostało zauważone przez władze regionalne – zostali wyróżnieni Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego. Jedną z największych nagród krajowych, czyli certyfikat POT, otrzymała Marina Gliwice i wodny szlak Kanału Gliwickiego – uznano je za najlepszy produkt turystyczny w kraju.

Anna Strzeszewska otrzymała Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w roku 2023 w kategorii działalność społeczna. Podczas swojej drogi zawodowej związana była z Urzędem Miejskim oraz Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Jest też członkinią PTTK Oddziału Ziemi Gliwickiej. Przez wiele lat zajmowała się promocją walorów turystycznych miasta i jego dziedzictwa kulturowego. Była pomysłodawczynią i organizatorką miejskich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Gliwicach, na które składały się spotkania z wybitnymi podróżnikami i krajoznawcami, dla których świat nie miał granic nie tylko na lądzie, ale także w wodzie i w powietrzu. Dużym uznaniem cieszyła się wystawa „Oscar Troplowitz. 95 lat kremu Nivea. Gliwice, Hamburg, Poznań”, której była kuratorem. Prowadziła i opracowała wiele spacerów tematycznych po naszym mieście. Brała udział w tworzeniu gliwickiej aplikacji GAMMA. Przez wiele lat współpracowała z Muzeum w Gliwicach, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Gliwicach oraz Miejską Biblioteką Publiczną.

Elegancko ubrana kobieta odbiera dyplom z rąk mężczyzny w garniturze

fot. Tomasz Żak UMWS

Ewa Sternal została wyróżniona Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2023 w kategorii osobowość turystyczna roku. Jest pomysłodawczynią i współtwórczynią Mariny Gliwice – przystani wodnej działającej w gliwickim porcie. Obiekt od ponad wielu lat służy turystom i mieszkańcom. Ewa Sternal jest też prezeską Fundacji „Mesa”, która prężnie działa na rzecz promocji, rozwijania i popularyzowania wszelkich odmian turystyki, w tym wodnej, kreowania i budowy szlaków oraz baz turystycznych, edukacji w zakresie uprawiania sportów, w szczególności wodnych.

Kobieta odbierająca dyplom z rąk dwóch mężczyzn

fot. Tomasz Żak UMWS

Krzysztof Ziaja otrzymał Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w kategorii działalność biznesowa. Laureat od 1993 r. prowadzi biuro turystyczne PHU Vita s.c., dostosowując swoją działalność pod potrzeby każdego klienta – dzieci, młodzieży i  osób dorosłych w różnym wieku. Dzieci i młodzież z terenu Śląska i ościennych województw wyjeżdżają za jego pośrednictwem nad Bałtyk, w góry, nad jeziora, w tereny czyste i nieskażone. Jego dewizą życiową są słowa wybitnego pedagoga – humanisty Janusza Korczaka „Maksymalizować dziecięcą radość, minimalizować dziecięce smutki”. Specjalizuje się również w wyjazdach dla seniorów.

Uroczysta gala wręczenia Dyplomów Marszałka Województwa Śląskiego miała miejsce 26 września podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Planetarium Śląskim.

Mężczyzna odbierający nagrodę z rąk dwóch innych mężczyzn. Wszyscy ubrani w garnitury.

fot. Tomasz Żak UMWS

Także dla gliwickich obiektów i miejsc turystycznych ten rok okazał się pomyślny. Jedno z największych, ogólnopolskich wyróżnień – Certyfikat POT – zdobyła Marina Gliwice i wodny szlak Kanału Gliwickiego. Podczas jubileuszowej gali dwudziestolecia Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 roku – Certyfikat POT, 28 listopada w Warszawie, nagrodzono najlepsze produkty turystyczne w Polsce. W tym zaszczytnym gronie znalazła się Marina Gliwice i wodny szlak Kanału Gliwickiego. Dodajmy, że certyfikat POT jest najlepszą rekomendacją dla turystów, gwarancją spędzenia przez nich ciekawie czasu wolnego, a dla obiektów nagrodzonych jest formą promocji i niejednokrotnie stanowi impuls do dalszego rozwoju.

cztery osoby stojące na scenie. Trzech mężczyzn i jedna kobieta, która w ręce trzyma dypom.

fot. arch. POT

Marina Gliwice powstała w 2012 r. z inicjatywy właścicieli Ewy i Czesława Sternalów. Przystań wodna ulokowana jest w gliwickim porcie, na końcu Kanału Gliwickiego, który łączy nasze miasto i inne miejscowości regionu z Odrą. Jest to dogodne miejsce do uprawniania turystyki wodnej –  można tu odbyć rejs statkiem wycieczkowym, popłynąć kajakiem, wypożyczyć łódź motorowodną lub zacumować własną jednostkę. Marina Gliwice organizuje rejsy w okolice Dzierżna do kolonii kormoranów, do Pławniowic czy Ujazdu, a ich uczestnicy mają możliwość podziwiania przyrody i urokliwego otoczenia Kanału Gliwickiego. Warto dodać, że Kanałem można nie tylko dopłynąć do Koźla, a następnie Odrą do Szczecina, ale także dalej do Berlina i Amsterdamu.  Kanał ma długość 40,6 km i powstał w latach 30. ubiegłego wieku, jako następca wcześniej istniejącego Kanału Kłodnickiego. Początkowo był wykorzystywany tylko w celach transportowych, z czasem wzrosło też jego znaczenie turystyczne. Zainteresowanie miłośników zabytków techniki wzbudza sześć śluz służących do wyrównywania poziomu wody, którego różnica pomiędzy początkiem a końcem kanału wynosi ponad 43 metry.

Zdjęcie przedstawia zachód słońca. Widać burtę statku i rzekę.

fot. arch. Marina Gliwice

Mówiąc o nagrodzonych atrakcjach turystycznych nie należy zapominać o znaczeniu informacji turystycznej i jej zadaniach. Polski System Informacji Turystycznej w dniach 7-8 grudnia podczas oficjalnej gali w Lublinie, którą zorganizowała Polska Organizacja Turystyczna oraz Forum Informacji Turystycznej, świętował jubileusz 60-lecia istnienia. Była to okazja do przedstawienia roli, jaką odgrywała informacja turystyczna na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Usługi, jakie oferowała bardzo się zmieniały, ale otwartość, skupienie na potrzebach turysty i wykorzystywanie najnowszych kanałów komunikacji pozostają najistotniejsze dla jej działania. Jest ona potrzebna tak długo, jak ludzie podróżują i poszukują wiedzy dotyczących miejsc, które chcą zwiedzić. Pierwszy punkt informacji turystycznej w Polsce powstał w 1963 r. Obecnie w kraju znajduje się ich kilkaset, w tym 307 certyfikowanych przez Polska Organizację Turystyczną. Jednym z nich jest Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Gliwicach, które od czerwca prowadzi działalność w nowej lokalizacji w Centrum Przesiadkowym (ul. Składowa 8a) i do odwiedzenia którego, zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów.

Wiele ludzi stojących na scenie
fot. arch. POT

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym osobom za ich działania na rzecz rozwoju turystyki i mamy nadzieję na dalszy rozwój Mariny Gliwice i szlaku wodnego Kanału Gliwickiego w kolejnych latach, co na pewno przełoży się na wzrost zainteresowania turystów odwiedzających  nasze miasto.


autorka tekstu: Magdalena Baraniecka, Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej

* Kierunek Gliwice – projekt w którym Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej raz w miesiącu będzie zabierać nas w podróż po Gliwicach. Szykujcie się na sporą dawkę wiedzy i ciekawostek o naszym mieście. Jeżeli temat Was zainteresuje, po więcej (informacji, przewodników) zapraszamy do CIKiTu, którego nowa siedziba mieści się w Centrum Przesiadkowym.