Grafika promująca start-up kulturalny. białe tło, niebiesko-zielone napisy.

Już po raz trzeci Centrum Kultury Victoria zaprasza twórców gliwickiej kultury do współdziałania. W ramach programu Start-up kulturalny chcemy wspierać kreatywne pomysły, które mieszkańcom Gliwic dadzą szansę na aktywny udział w kulturalnym życiu miasta. Na zgłoszenia czekamy do 12 maja 2023.

Start-up kulturalny to program skierowany do organizacji, artystów, animatorów, organizatorów imprez, warsztatów itd., zarówno do ruchu profesjonalnego, jak i amatorskiego. Najciekawsze projekty mogą liczyć na wsparcie w postaci m.in. udostępnienia sali koncertowej, wypożyczenia sprzętu (np. nagłośnienia), pokrycia kosztów promocji, wsparcia merytorycznego, środków finansowych.

Podczas dotychczasowych dwóch edycji Start-upu kulturalnego zrealizowaliśmy już 11 projektów – m.in. warsztatów, koncertów, ciekawych lekcji historii, wydarzeń tanecznych. Projekty realizowane były nie tylko w centrum miasta, ale także – w myśl hasła Gliwice #BLISKO kultury – w dzielnicach, ułatwiając zainteresowanym mieszkańcom dostęp do wydarzeń. Warto podkreślić, że każda kolejna edycja programu przyciąga coraz więcej zainteresowanych taką formą współpracy.

Przed złożeniem wniosków prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM (link).

Pliki do pobrania: FORMULARZ KONKURSOWY

Wypełnione dokumenty prosimy składać do 12 maja:

  • osobiście w sekretariacie Centrum Kultury Victoria, Al. Przyjaźni 18, 44-100 Gliwice, do dnia 12.05.2023 r. do godz. 15:00;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Centrum Kultury Victoria, Al. Przyjaźni 18, 44-100 Gliwice, do dnia 12.05.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

W przypadku pytań dotyczących kwestii formalnych, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Kultury Victoria: telefonicznie pod numerem 32 444 28 12 wew. 14 lub adresem mailowym projekty@ckvictoria.pl.

Organizator konkursu: Centrum Kultury Victoria, sponsor: Bank Millennium