Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, organizator Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022.

Planowany termin trwania jarmarku: 3 grudnia do 23 grudnia bieżącego roku.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:

 • zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6m2)
 • zaplecze sanitarne
 • dekoracje świąteczne
 • program artystyczny (w wybrane przez organizatora dni)

Zobowiązania po stronie handlowców:

 • uchwała nr XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały (tj. Uchwały nr X/217/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 października 2015 r.) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej (dodatkowa powierzchnia prezentacji towarów nie może przekraczać 0,5m od frontu domku oraz wymaga uiszczenia dodatkowej  opłaty zgodnej z cennikiem),
 • jednorazowa opłata za wynajem domków w wysokości 700,00 zł brutto za 1 domek,
 • opłata za energię elektryczną: dystrybucja 0,86 zł netto za 1 kWh ( 23% VAT ), sprzedaż 0,51 zł netto za 1 kWh ( 5% VAT ), zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym z domków handlowych,
 • opłata za opróżnianie pojemnika (o pojemności 0,24 m3) na odpady komunalne zmieszane przypisanego do każdego stoiska handlowego. Koszt jednorazowego odbioru jednego pojemnika wynosi 62.10 zł brutto. Na zakończenie Jarmarku każdy wystawca osobno zostanie obciążony kosztami wynikłymi z ilości opróżnionych pojemników na jego stoisku,
 • Prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępniania domku tylko w wybrane dni lub godziny),
 • Prowadzenie sprzedaży wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

 Zasady naboru:

 1. Preferowane będą stoiska o charakterze świątecznym.
 2. Preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas jarmarku: ceramika artystyczna , wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” (dostępnej do pobrania na www.ckvictoria.pl) do 24 października 2022 r., w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

 • pocztą na adres: Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, Biuro Kultury, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice
 • osobiście w Centrum Kultury Victoria w Gliwicach, aleja Przyjaźni 18 (sekretariat)
 • za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@ckvictoria.pl

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października 2022 r.

Regulamin Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego dostępny jest na stronie www.ckvictoria.pl oraz w siedzibie organizatora.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

fot. UM GLIWICE