Zaproszenie na wystawę Natalii Bożanowkiej. Czarne tło na którym prezentuje się biała rzeźba, przypominająca dwoje przytulających się ludzi.

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

wystawę “O czym szumią wierzby?”

Wyrasta z nasłuchującej świata postawy i sposobu tworzenia artystki. Tytuł pochodzi z bajki zapamiętanej z dzieciństwa twórczyni. Natalia Bażowska dorastała blisko natury, w kontakcie ze zwierzętami gospodarskimi i dzikimi, co ma dla niej duże znaczenie. Przekłada się to na jej więź z naturą i świadomość tego, że człowiek jest jej częścią. Wykształcenie zarówno medyczne (ze specjalizacją psychiatryczną), jak i artystyczne umożliwia jej swoiste oddanie fenomenu życia, który fascynuje ją odkąd pamięta. Na styku wiedzy medycznej, doniesień naukowych i wyczucia wynikającego z osobistych historii, tworzy bliskie i uniwersalne zarazem obrazy spotkań, kolein dróg samotnych  i współdzielonych przez postaci, którymi może być artystka, a także ktokolwiek, kto spogląda na jej obrazy. Jednocześnie, nie zamyka żadnej/ego ze swoich bohaterów/ek ani innych istnień w sztywne ramy diagnozy skostniałej formy. W swojej pracy cały krajobraz, razem z wpisanymi  w niego istotami nieustannie faluje. Środowisko, w którym się znajdujemy pozostaje półprzepuszczalne, a więc wszystko jest w uświadomionej bądź nie, wymianie. W naturę wpisane są nawet nasze myśli, które rozchodzą się niczym wiatr albo plotą jak rośliny. Psyche i soma pozostają tu współzależne, tak jak rożne osoby i istoty. Mają miejsce tajemnicze sploty i analogie. Obiekty są śladem nieustannego ruchu życia, powtórnego zradzania się martwych skamielin, a śmierć jedynie furtką do kolejnych przekształceń. Tematyka wystawy odnosi się do rdzenia komunikacji, która zachodzi na wielu poziomach. Słowa, to zaledwie powierzchnia, i to ludzka. Droga, którą przeszła artystka przez różne cykle życiowe i artystyczne, zaowocowała obrazami i obiektami, których wspólnym podglebiem jest przeświadczenie, że wszystko jest w ciągłej łączności.   “O czym szumią wierzby?” to efekt nasłuchiwania tego, co szumi w świecie, naukowej lektury oraz wielu lat spotkań.

Wernisaż wystawy: 03.03.2023, g. 19.00

Tekst: Aleksandra Golecka

Organizator: galria esta

Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora.

#madeingliwice

Galeria esta o sobie:

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA została założona przez Tadeusza i Małgorzatę Stapowicz w 1998 roku. Obecnie Galerię prowadzą Tadeusz Stapowicz z synem Jackiem.

Pomimo upływu wielu lat Galeria pozostaje wierna swoim tradycjom kontynuując swoją bogatą historię. Naszym celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej, nie tylko w kraju, ale także za granicą. Nie ograniczamy się jednak do wystawiania, sprzedaży, czy udziału w targach. Od początku sztukę – artystę – traktujemy personalnie, gdyż jesteśmy świadomi, że za każdą pracą stoi osoba artysty – Jego talent, uczucia, przemyślenia. Z każdym z naszych artystów prowadzimy dialog, jesteśmy w ciągłym kontakcie, dbając o to, żeby prezentować na bieżąco aktualności z twórczego życia naszych artystów.

Warto wspomnieć o logotypie galerii, które pozostaje w niezmienionej formie od początku działania Galerii, którego autorem jest wybitny grafik, profesor Jacek Gaj. Naszą tradycją jest również wydawanie katalogów, każdemu artyście, przy okazji wystaw w naszej Galerii. Przywiązujemy ogromną uwagę do poznawania inspiracji artysty i próbujemy zaprezentować je, nie tylko podczas wystawy, czy w katalogach, ale także na naszej stronie internetowej.

Galeria Sztuki Współczesnej wciąż pozostaje prekursorem promowania artystów w Internecie. Jako pierwsi zaczęliśmy prowadzić skrupulatną i jak najpełniejszą dokumentację twórczości prezentowanych przez nas artystów. Obecnie poszerzamy nasze działania o nowe możliwości – multimedialne oraz społecznościowe, zwracając przy tym niebagatelną uwagę do jakości merytorycznej oraz wizualnej materiałów.

Bierzemy także aktywny udział w targach sztuki krajowych oraz zagranicznych. Współpracujemy z wieloma galeriami w Polsce, jesteśmy przy tym otwarci na współpracę z galeriami zagranicznymi.

Data wydarzenia:
3 marca | godz. 19:00
Miejsce wydarzenia
galeria esta, ul. Raciborska 8
Wstęp bezpłatny