Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

wystawę fotografii Tomasza Sobczaka “Struktury Miasta”.

Wystawę tworzy zestaw trójbarwnych częściowo odrealnionych kompozycji, które autor wypatrzył w swoim rodzinnym mieście. Konceptualne obrazy utworzone na kanwie architektonicznych detali potrafią zaskoczyć i zainspirować do zgoła innego odczytywania przestrzeni miasta. Wystawa jest dowodem na śmiałe eksperymenty autora traktujące zdjęcie jako punkt wyjścia do poszukiwań miejsca fotografii w sztuce współczesnej. Tworzone są poprzez to odważne, wyszukane ironiczne artefakty odwołujące się do szeroko rozumianej rzeczywistości. Fascynacja Sobczaka pracami Pieta Mondriana i Joana Miro trwa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w eksponowanych fotografiach.

Tomasz Sobczak

Nauczyciel, artysta, fotograf. Pracuje w III LO w Tarnowie. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz w WSIZ w Rzeszowie. Absolwent ASP we Wrocławiu, AP w Krakowie, UMCS w Lublinie, KA w Krakowie. W roku 2013 został odznaczony tytułem EFIAP (Execellence FIAP). Sekretarz Zarządu Fotoklubu RP. Członek Klubu Dziennikarzy Sportowych i Międzynarodowej Federacji AIPS. Nadano mu odznaczenia państwowe: Brązowy Krzyż Zasługi i Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, w tym blisko 30 indywidualnych. Jego prace publikowane były na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach niemal na każdym kontynencie, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale. Laureat programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci” 2020 . Dwukrotny laureat Stypendium Artystycznego Miasta Tarnowa. Nieprzerwanie od 2008 roku pełni funkcję prezesa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jako animator kultury pełnił funkcję kuratora wielu wystaw, organizował także różne akcje i działania popularyzujące fotografię. Jest współtwórcą OtwARTej Pracowni Fotograficznej działającej przy TCK w Tarnowie a także FotoMaratonu2020 #zostanWdomuFotografuj.

Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora.

Data wydarzenia:
27 maja | godz. 18:00
Miejsce wydarzenia
Galeria na6, ulica Matejki 6, Gliwice
Wstęp bezpłatny