grafika informacyjna. zaproszenie na wystawę taki jestem. otwarta książka, oparta drabina, na książce stoi dwoje ludzi

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach poleca:

wystawa prac w ramach projektu „Biblioteka łączy” nadesłanych na ogólnopolski konkurs plastyczny „TAKI JESTEM” zorganizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji RÓŻYCZKA w Gliwicach pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice

Autorami prezentowanych prac są twórcy z różnymi niepełnosprawnościami z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Szkół Specjalnych z całej Polski. Tematyka konkursu dała autorom możliwość przekazania swojej wizji świata, realizowanych pasji, emocji i oryginalnych spostrzeżeń oraz wyeksponowania swoich talentów. Na konkurs nadesłano około trzystu prac w różnych technikach plastycznych.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

Centrum Kultury Victoria nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane w ofercie przez organizatora.

Data wydarzenia:
1 lutego | godz. 09:00
Miejsce wydarzenia
Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
Wstęp bezpłatny