Zdjęcie prezentujące tabliczkę z napisem "Plac Cysterski". w tle widać kościół.

Bojków świętował 755-lecie istnienia, kiedy to mnisi cysterscy założyli osadę w lesie Boycou. Za nami trzydniowe spotkanie z tradycją, historią, pocysterskim dziedzictwem. Wydarzenie niezwykle ważne dla lokalnej społeczności.

Na centralnym placu przy ul. Rolników uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą Plac Cysterski, akcentując tym samym obecność Gliwic na turystycznym Szlaku Cysterskim w Polsce, który prezentuje obiekty związane z historią klasztorów cysterskich. Ten moment uświetnił występ Orkiestry Dętej KWK & Sośnica.
Tym samym sam Bojków jak i miasto Gliwice podkreśliły swoją obecność na historycznym Szlaku Cystersów. Akcentujemy w ten sposób nasz związek z historią i tradycją. Tak jak przed laty Cystersi swoją pracowitością i przedsiębiorczością wpływali na rozwój regionu, tak i my dziś dbamy o rozwój, łącząc aktywność gospodarczą z pamięcią o czasach minionych. – podsumował Adam Neumann, prezydent Gliwic (link).
Za nami (1-3 marca 2024) wiele interesujących wydarzeń związanych z zakonem Cysterów, któremu przyświecała idea życia w prostocie, ubóstwie, modlitwie, milczeniu i pracy. Podczas „Dni cysterskich” najmłodszych zaprosiliśmy na żywą lekcję historii, czyli animowane zajęcia dla dzieci. Zainteresowani historią Bojkowa i Cystersów mogli pogłębiać wiedzę na konferencji naukowej. Scenę Bojków oddaliśmy artystom chóru chłopięcego Die Rheinischen Sängerknaben z Ratingen, którzy wystąpili wraz z solistami Nicole Rhoslynn i Heiko Reissin. Finałem wydarzenia był spektakl muzyczny Teatru A „Kamienie milowe – z inspiracji Dziełem Cystersów w Europie”. Wszystko to udało się dzięki zaangażowaniu mieszkańców dzielnicy, wielu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji
kolaż czterech zdjęć - relacja z wydarzenia

FOTORELACJA Z DNI CYSTERSKICH W BOJKOWIE (link) fot. M. Buksa


CYSTERSI W BOJKOWIE

Zakon Cystersów  wywodzi się od zakonu benedyktynów, posługuje się tą samą regułą życia mniszego i dewizą ora et labora (módl się i pracuj). Reformowany zakon został założony w 1098 r. we Francji przez opata z Cîteaux św. Roberta z Molesme. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom organizacyjnym już w XIII w. Cystersi posiadali prawie 742 opactwa. Ich niezwykła pracowitość przyczyniła się do krzewienia rolnictwa, hodowli i rzemiosła, które zaowocowały rozwojem handlu i gospodarki rynkowej.
Na ziemie polskie, do Jędrzejowa, pierwsi mnisi cysterscy przybyli z francuskiego Morimondu. W XIII w. na Śląsk zaprosił ich książę opolsko-raciborski Władysław I Piast, by odbudowali wyniszczony najazdami mongolskimi Śląsk. Mnisi karczowali leśne tereny i  zakładali nowe wsie. Władca zlecił też lokacje miast, m.in. Gliwic. W latach 1252-1258 książę ufundował klasztor w Rudach Raciborskich. Powstanie tam opactwa wpisało się w wielki proces cywilizacyjnego rozwoju Śląska i Europy Środkowej w XIII w. Mnichom podarowano także wielki las. W 1263 r. pierwszy opat klasztoru w Rudach, Piotr I otrzymał sto wielkich łanów z ogromnych obszarów leśnych położonych na południe od Kłodnicy. Za zgodą księcia Władysława I Piasta oraz opata Piotra I, zasadźcy Henrykowi podarowano pięćdziesiąt wielkich łanów lasu zwanego Boycou, z przeznaczeniem na założenie osady na prawie niemieckim. Nowa osada, która z niemieckiego przybrała nazwę Schönwald (piękny las) znalazła się pod opieką i w uposażeniu opactwa w Rudach. Bojków stał się wioską klasztorną. (źródło: gliwice.eu)

SZLAK CYSTERSKI

Umożliwia – w formie turystycznych wędrówek – zwiedzanie zakonów cysterskich, a w głębszym sensie – poznanie cysterskiego dziedzictwa duchowego i kulturowego. Przemierzanie szlaku ma być szansą na spotkanie z odległym średniowiecznym światem – będącym w harmonii ze środowiskiem naturalnym, z którym silnie związani byli mnisi. Cystersi prowadzili niezwykle ożywioną działalność rolniczą, budowlaną i umysłową, tworząc w zamieszkiwanych przez siebie regionach istotne ośrodki kulturalne i gospodarczą, co z kolei skłaniało władców do lokowania nowych opactw na podległych im terenach.

Decyzję o utworzeniu szlaku podjęła Rada Europy w 1990 roku – w 900. rocznicę urodzin św. Bernarda z Clairvaux, mistyka i głównego duchowego twórcy zakonu. Założeniem było ukazanie wspólnego, wielowiekowego dziedzictwa łączącego wszystkie kraje naszego kontynentu. Jedno z odgałęzień Szlaku biegnie od Portugalii przez Francję – kolebkę zakonu Cysterskiego – Niemcy, aż po Polskę. (źródło: przemet.pl; dolnyslask.travel.pl)