Zdjęcie przedstawia fragment ulotki napisanej w języku ETR. Dotyczy udziału w wydarzeniach kulturalnych

Pracownicy Centrum Kultury Victoria wzięli udział w szkoleniu dla kadr, którego tematem była kwestia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Spotkanie poprowadzili trenerzy z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych oraz Stowarzyszeniem „Otwórzmy przed Nimi Życie”, którzy podzielili się swoją wiedzą, ale także doświadczeniem wynikającym z pracy i życia z osobami niepełnosprawnymi.

Poza otrzymaniem potężnej dawki wiedzy teoretycznej, przedstawiciele Victorii mogli doświadczyć trudności z jakimi na co dzień mierzą się osoby niewidome, niesłyszące, ze schorzeniami narządu ruchu, np. poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Ważnym tematem szkolenia było projektowanie „wydarzeń dostępnych” – zaczynając od dobrze napisanej informacji, czytelnej ulotki, przyjaznej strony internetowej, kończąc na znajomości zasad savoir-vivre wobec niepełnosprawnych uczestników.

Mamy świadomość, że niektóre z barier – takie jak architektoniczne – nie znikną od ręki. Wychodzimy jednak z założenia, że dostępność zaczyna się od naszej świadomości i dobrych intencji. Dlatego uczestnicy szkolenia zdobytą wiedzą podzielą się z resztą załogi Centrum Kultury Victoria i wspólnie zastanowimy się, co dodatkowo możemy zrobić, żeby nasza instytucja – i organizowane przez nas wydarzenia – były jeszcze bardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przykładem dobrych praktyk może być pojawienie się komfortki na zeszłorocznych wydarzeniach plenerowych w Gliwicach. Pomysł zainicjowała Fundacja NieOdkładalni, działająca na rzecz dostępności przestrzeni publicznych i wydarzeń dla osób wymagających leżanki do zapewnienia godnych warunków wykonania czynności higienicznych.

Nieustająco jesteśmy otwarci na sugestie i sygnały, jak możemy zwiększyć dostępność, zgodnie z potrzebami naszych mieszkańców. Zapraszamy do kontaktu stowarzyszenia, fundacje, szkoły, które na co dzień pracują z osobami ze szczególnymi potrzebami. Czekamy pod adresem projekty@ckvictoria.pl.