Zdjęcie Ruin Teatru Victoria z zewnątrz.

Kultura dostępna, innowacyjna, otwarta i przyjazna ludziom – takie idee przyświecały studentom Politechniki Śląskiej, którzy podjęli się stworzenia projektów przestrzeni kulturalnej w naszym mieście. Wystawę prac oglądać będzie można w piątek 14 lipca, od godziny 19:00 na Alei Przyjaźni.

Wystawa składać się będzie z projektów przygotowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w roku szkolnym 2022/2023.

Projekty przygotowane zostały w dwóch kategoriach:

  • Centrum Promocji Kultury w Gliwicach*
  • Al. Przyjaźni w Gliwicach jako Śląska Przestrzeń Innowacji. Model rewitalizacji**

Wystawa towarzyszyć będzie wydarzeniom Rynku Kultury – to idealna okazja, by przed spotkaniami z kulturą popodziwiać kreatywność młodych. Serdecznie zapraszamy!

Kurator wystawy: dr inż. arch. M. Balcer-Zgraja 

*Projekty studenckie wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w semestrze zimowym 20022/23 na przedmiocie: Architektura wielofunkcyjnych zespołów użyteczności publicznej w katedrze Architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej; prowadzący: dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ; dr inż. arch. M. Balcer-Zgraja; dr hab. inż. arch. T. Wagner, prof. PŚ; dr inż. arch. A. Kossak; dr hab. inż. arch. Z. Bujniewicz, prof. PŚ; dr inż. arch. A. Duda, prof. PŚ; dr inż. arch. J. Kubec; mgr inż. arch. J. Poznański (wybrane prace) 

**Projekty studenckie wykonane na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. arch. B. Majerska-Pałubicka, prof. PŚ (kier.); dr inż. arch. M. Balcer-Zgraja (z-ca); dr hab. inż. arch. T. Wagner, prof. PŚ; dr inż. arch. A. Kossak, dr n. społ. A. Waligóra; P. Białas, J. Giżewska, J. Jopek, M. Marszoł i J. Nikodem; 2022-2023. Projekt finansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego; operatorzy: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Rybnik (Wystawa realizowana w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji)

 

fotografia: źródło – gliwice.eu