Logo prezentujące Radiostację w Gliwicach

Jak co roku Prezydent Miasta Gliwice przyzna nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Można już zgłaszać kandydatów – wnioski będą przyjmowane do 26 stycznia 2024 r.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice są przyznawane za osiągnięcia w zakresie tworzenia, organizowania i upowszechniania kultury – zarówno za całokształt działalności, jak i szczególne zasługi dla gliwickiej kultury w 2023 roku. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne zamieszkałe w Gliwicach lub osoby prawne i inne podmioty, których siedziba mieści się w naszym mieście.

Zgłaszać można uznanych artystów, ale też początkujących twórców, którzy w dniu składania wniosku nie skończyli 30 lat. Warto wiedzieć, że od 2022 r. nagroda za całokształt działalności artystycznej może zostać przyznana danemu kandydatowi tylko raz.

Wnioski konkursowe mogą składać instytucje kultury, szkoły o profilu artystycznym, uczelnie, związki twórcze, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty działające w sferze kultury, indywidualni twórcy oraz radni Rady Miasta Gliwice.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonywać na specjalnych formularzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 stycznia 2024 roku. W przypadku wysyłania wniosku pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu pod nr. tel. 32/239-12-84.
Regulamin i formularz wniosku są dostępne na stronie kultura.gliwice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu w zakładce Urząd Miejski -> Kultura i sport -> Nagrody w dziedzinie kultury.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Prezydent Miasta Gliwice przyznał pięć nagród. Nagrodę za całokształt twórczości w kategorii „Twórczość artystyczna” otrzymał Marek Turek, laureatami w kategorii „Upowszechnianie kultury” za całokształt działalności zostali Zofia Dąbrowska, Wojciech Kotylak oraz Stowarzyszenie GTW, natomiast Krzysztof Korab odebrał nagrodę w kategorii „Młodzi twórcy”.

źródło: UM Gliwice, fot. D. Nita-Garbiec

Zdjęcie zrobionej podczas uroczystości wręczenia nagród prezydenta miasta - 6 osób stojących na scenie i pozujących do aparatu.