Już we wrześniu w Gliwicach odbędzie się cykl wydarzeń w ramach programu „Śląska droga do niepodległości”. Centrum Kultury Victoria otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Wraz z Muzeum w Gliwicach i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 8 zorganizujemy szereg wydarzeń kulturalnych, których celem jest zwiększenie świadomości historii naszego regionu i Gliwic oraz pokazanie wielowątkowej historii.

Śląska droga do niepodległości była trudna i wielowątkowa. Nie możemy i nie chcemy zapominać o ważnych wydarzeniach z lat 1917-1922, które to miały znaczący wpływ na odbudowę polskości i były wyrazem zaciętej walki narodowowyzwoleńczej na terenie Górnego Śląska.

Historii Powstań Śląskich będziemy uczyć na warsztatach rapowych, postać Wincentego Styczyńskiego – w setną rocznicę jego tragicznej śmierci – przybliżymy dzięki konkursowi plastycznemu dla uczniów gliwickich szkół, ruszymy na spacer historyczny ulicami naszego miasta, który rozpocznie się przy Alei Przyjaźni na wystawie „Gliwice 1917 – 1922”. Wraz z gliwickimi organizacjami pozarządowymi zaplanujemy i zrealizujemy wydarzenie „Razem dla Niepodległej”.

Zaplanowane przez nas wydarzenia będą skierowane do różnych pokoleń mieszkańców. Udział będzie bezpłatny. Już niebawem szczegółowy program oraz informacje, jak zapisać się na wydarzenia. Powstanie także strona internetowa poświęcona projektowi „Śląska droga do niepodległości”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.