Jeszcze do 25 maja można oglądać wystawę fotografii, która powstała w ramach akcji „FACE TO FACE”. Autorami zdjęć są uczestnicy zajęć w grupie ACZKOLWIEK z MDK GLIWICE oraz osoby skupione wokół STOWARZYSZENIA GLIWICKICH FOTOGRAFÓW „ŚWIATŁO-CZULI”.

„FACE TO FACE” to projekt fotograficzny, który przedstawia portrety przypadkowo spotkanych osób, na których oprócz fotografowanego wizerunku osoba portretowana trzyma arkusz papieru z wypisaną przez siebie treścią nawiązującą do aktualnych osobistych emocji, myśli.

Zdjęcia są refleksją nad obecną sytuacją oraz jej emocjonalnym zapisem. Dlatego w związku z wojną za naszą wschodnia granicą – fotografie zdominował temat strachu, poczucia bezsilności, potrzeba miłości, spokoju i wsparcia. Zgodnie z założeniem autorów, wizerunek portretowanych osób i zapisana przez nich treść, są wyrazem spraw ważnych dla ogółu społeczeństwa.

przykładowa strona albumu internetowego

Mamy nadzieję, że robimy coś ważnego dla naszego miasta. Chcemy obiektywnie udokumentować ślad czasów w jakich przyszło nam żyć – myśli ludzi związanych z Gliwicami, ich entuzjazm jak i obawy, dając następnym pokoleniom wiedzę na temat gliwiczan żyjących u progu XXI wieku –Sebastian Michałuszek – założyciel edukacyjnej grupy fotograficznej „Aczkolwiek” oraz pomysłodawca projektu „Portret gliwiczan”.

Zdjęcia można zobaczyć w Galerii na 6 przy ul. Matejki. Projekt został także udostępniony w formie internetowego albumu.

fot. Kamil Kucharz/ wernisaż wystawy