Grupa ludzi stojących na scenie

Prezydent Gliwic Adam Neumann przyznał nagrody w dziedzinie kultury za rok 2023. Uroczysta gala XXXI edycji konkursu odbyła się 22 marca w PreZero Arenie Gliwice. Laureatom serdecznie gratulujemy!

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury są przyznawane od ponad 30 lat. To forma uznania za całokształt pracy artystycznej, znaczące osiągnięcia twórcze w minionym roku oraz osiągnięcia w zakresie organizowania i upowszechniania kultury. Nagrody przyznawane są w kategoriach: „Twórczość artystyczna”, „Upowszechnianie kultury”, „Ochrona kultury” i „Młodzi twórcy”.

W tym roku prezydent Gliwic wręczył dziesięć nagród w trzech kategoriach.

Jadwiga Przybyło – nagroda za osiągnięcia w 2023 roku w kategorii „Twórczość artystyczna”.

Aktorka amatorka sztuki scenicznej. Z wykształcenia jest ekonomistką, z zamiłowania – recytatorką i słuchaczką Studia Aktorskiego Teatru Wit-Wit w Gliwicach. W minionym roku zdobyła I nagrodę 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce, jako laureatka wystąpiła podczas X Salonu Poezji w Teatrze Polskim w Warszawie. Zajęła także I miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie Słowa w Chorzowie, otrzymała wyróżnienie w Turnieju Recytatorskim w Tychach, a także III nagrodę w 46. Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej w Wałczu.

Tomasz Paweł Sadownik – nagroda za osiągnięcia w 2023 roku w kategorii „Twórczość artystyczna”.

Dr sztuki, artysta muzyk, dyrygent dwóch chórów: Męskiego Zespołu Wokalnego „Calvi Cantores” oraz Chóru Kameralnego „Slavica Musa”. Jeden z najlepszych głosów barytonowych na Śląsku. W minionym roku otrzymał nagrodę dla najlepszego dyrygenta w IX Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym Muzyki Dawnej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Poznaniu. Nagradzane były także prowadzone przez niego zespoły.

Aleksander Smoliński – nagroda za całokształt twórczości w kategorii „Twórczość artystyczna”.

Artysta teatralny, reżyser, grafik, scenograf, pedagog i animator ruchu artystycznego. Założył dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne – Biletów Brak i Teatr Magazyn, a w Młodzieżowym Domu Kultury stworzył sceny kameralne. Jest autorem wielu inscenizacji i scenografii teatralnych, organizatorem imprez i konkursów artystycznych, a także licznych warsztatów teatralnych i plastycznych dla uzdolnionej młodzieży. Na swoim koncie ma wiele nagród – indywidualnych za inscenizacje teatralne oraz zdobytych w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach na ekslibris i inne formy graficzne.

Tadeusz Patykowski – nagroda za całokształt twórczości w kategorii „Twórczość artystyczna”.

Artysta amator, twórca techniki KIRIART (rysowanie nożyczkami). W ubiegłym roku otrzymał certyfikat Rekordu Polski w kategorii „Największa kolekcja wycinanek z papieru” z wynikiem 1111 sztuk. Dziś jego kolekcja liczy 1500 małych, unikatowych dzieł. Swoje prace prezentował podczas licznych konkursów i wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Aktualnie stara się o zdobycie rekordu Guinnessa.

Ewa Pokorska-Ożóg – nagroda za całokształt działalności w kategorii „Upowszechnianie kultury”.

Inżynier architekt, autorka publikacji dotyczących architektury oraz zabytków z terenu województwa śląskiego, miejska konserwator zabytków w Gliwicach, a w latach 2016–2017 wojewódzka konserwator zabytków w Katowicach. Nauczyciel akademicki w Akademii Śląskiej oraz na Politechnice Śląskiej. Była jedną z inicjatorek powołania w 2006 roku. Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W Muzeum w Gliwicach prowadzi cykle wykładów o dziedzictwie kulturowym miasta. Otrzymała nagrodę w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za publikację „Kolory miasta” wydaną przez Muzeum w Gliwicach (2021), a także odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2022).

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” – nagroda za całokształt działalności w kategorii „Upowszechnianie kultury”.

Stowarzyszenie działa od 15 lat, od 2012 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, a jego misją jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Organizuje imprezy kulturalne, takie jak m.in. Skup kultury czy Hałas miasta, z których dochód przeznaczany jest na pomoc tym osobom i zakup sprzętu medycznego. Na swoim koncie ma nagrodę „Organizacja roku 2011 i 2013”, wyróżnienie za Skup Kultury – inicjatywa roku 2015 w Gliwicach oraz tytuł „Lokalni Bohaterowie Województwa Śląskiego 2017”.

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko-Zabrzański – nagroda za całokształt działalności w kategorii „Upowszechnianie kultury”.

Jako samodzielny okręg funkcjonuje od 2006 roku, a w swojej działalności kładzie nacisk na promocję dokonań 80 zrzeszonych w nim artystów. W ciągu 18 lat zorganizował ponad 300 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Każdego roku przygotowywana jest wystawa okręgowa wszystkich członków ZPAP, prowadzony jest także cykl wystaw „Debiuty”.

Fundacja Rytm Gliwice – nagroda za całokształt działalność w kategorii „Upowszechnianie kultury”.

Fundacja od 2012 roku. organizowała festiwal „Rytm Pro Arte Gliwice” wyłaniający młode talenty wokalne. Od 2019 roku. przygotowuje Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”, w którym prezentują się uczestnicy z całej Polski. Koncerty poprzedzane są warsztatami wokalnymi prowadzonymi przez doświadczonych pedagogów wokalistów.

Autorzy książki „Gliwice-Sośnica ludzie i miejsca” – Iwona Pochopień, Irena Kunas, Jolanta Jasińska, Andrzej Kurczak, Artur Różyński, Jan Woźniak, Szymon Dylus – nagroda za osiągnięcia w 2023 roku w kategorii „Ochrona kultury”.

Laureaci to mieszkańcy dzielnicy Sośnica, miłośnicy historii Gliwic, kolekcjonerzy pamiątek, przedstawiciele lokalnych szkół, parafii, instytucji kultury oraz firm. Inicjatorką projektu i redaktorką wydania jest Iwona Pochopień, dyrektor ZSO nr 14. Przygotowana publikacja przedstawia historię miejsc wartych podkreślenia, odwołuje się do życia kulturalnego i sportowego dzielnicy, pokazuje jej wielobarwny charakter. Zawiera m.in. wzbogacone zdjęciami artykuły, kalendarium najważniejszych wydarzeń Sośnicy w latach 1847–1945, dokumentalne opracowania lokalnych legend, a także wspomnienia i wywiady z obecnymi i dawnymi mieszkańcami dzielnicy.

Małgorzata Malanowicz-Pęczak – nagroda za całokształt działalności w kategorii „Ochrona kultury”.

Inicjatorka działań na rzecz ratowania i zachowania dorobku kulturowego Gliwic oraz badaczka i propagatorka wiedzy o historii miasta. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, zainteresowana lokalną historią, szczególnie Cmentarzem Hutniczym, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”. Autorka m.in. licznych opracowań historycznych poświęconych cmentarzowi, a także współautorka przewodników historycznych po mieście. Pomysłodawczyni i główna organizatorka wielu konferencji, wystaw, wykładów.

Więcej informacji na temat laureatów znajduje się na bip.gliwice.eu.

Film prezentujący nagrodzonych można obejrzeć na youtube.com (dostępna jest także wersja z audiodeskrypcją i transkrypcją).

źródło: UM Gliwice / fot. D. Nita-Garbiec