Projekt „Śląska droga do niepodległości” to cykl wydarzeń kulturalnych, poprzez które chcemy przypomnieć i przybliżyć postać Wincentego Styczyńskiego, a wszystko to w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w Gliwicach i na Śląsku w latach 1917-1922. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy mają pomysł na wydarzenie, warsztat o charakterze kulturalnym, działania z zakresu animacji kulturalnej.

Poprzez zadanie chcemy przede wszystkim:

  • zwiększyć świadomość historii naszego regionu, pokazać jego indywidualną, ale i wielowątkową historię
  •  popularyzować Powstania Śląskie i działaczy polskich, którzy walczyli o niepodległość w latach 1917-1922
  • przypomnieć i przybliżyć życie i działalność Wincentego Styczyńskiego
  • promować poprzez edukacje kulturalną lokalne dziedzictwo i historię
  • włączyć do udziału w wydarzeniach różnorodne grupy, w tym różne pokolenia mieszkańców Gliwic
  • ukazać historię narodową jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspirują do działań twórczych.

Wszystkich, którzy mają pomysł na wydarzenie, warsztat o charakterze kulturalnym, działania z zakresu animacji kulturalnej, które wpisują się w tematykę i cele projektu, zapraszamy na spotkanie warsztatowe, w ramach którego razem zaprojektujemy wspólne działanie. Pozwoli to na wsparcie oddolnych inicjatyw, poznanie różnych punktów widzenia, skonfrontowanie pomysłów, wykorzystanie potencjału ludzi, zasobów. Będzie to również możliwość nawiązania relacji, integracji, podjęcia współpracy, pokazania jak wspaniałe efekty daje współdziałanie.

Zaproszenie skierowane jest do instytucji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, mieszkańców Gliwic.

Termin spotkania: 06.09.2022 r. o godz. 14:00 w CK Victoria przy ul. Barlickiego 3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o kontakt z Opiekunem Projektu pod numerem telefonu 32 444 28 12 wew. 14 lub mailowo pod adresem: projekty@ckvictoria.pl.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej.